Kortdurend en langdurend verlof

Kortdurend en langdurend verlof

In geval van ziekte van de partner, het kind of de ouder kan uw werknemer, in overeenstemming met de wet, kortdurend of langdurig zorgverlof opnemen. Dit geldt ook voor zussen, broers, kleinkinderen, grootouders, kamergenoten en kennissen. Je kunt dit verlof alleen weigeren als je een belangrijke reden hebt voor het bedrijf. Uw werknemer verzamelt vakantiedagen tijdens zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof


Uw werknemer kan binnen een jaar na de eerste dag van het verlof twee keer de wekelijkse werktijd nemen voor een kortdurend zorgverlof. Volgens de wet betaal je tijdens dit verlof minimaal 70% van je salaris, maar andere afspraken opgenomen in de cao of met de ondernemingsraad of werknemersvertegenwoordigers kunnen ook van toepassing zijn op jouw bedrijf.

Langdurend zorgverlof


Als langer verlof nodig is, bijvoorbeeld als uw partner ernstig ziek is, kan uw werknemer langdurig zorgverlof opnemen. Uw werknemer vraagt ten minste 2 weken voorafgaand aan de aanvang van het verlof langdurig zorgverlof schriftelijk aan. De duur is maximaal 6 keer het aantal wekelijkse werkuren en uw werknemer moet zijn verlof opnemen in het jaar volgend op de eerste dag van de vakantie. Tijdens dit verlof heeft uw werknemer geen wettelijk recht op een salaris, maar uw bedrijf kan andere overeenkomsten sluiten die zijn gesloten in uw collectieve arbeidsovereenkomst of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

Ook kortdurend en langdurend verlof is eenvoudig te registreren met de verlofregistratie van Haaer. Vraag vrijblijvend een demo aan om de mogelijkheden te bekijken.

Wil je meer weten over kortdurend en langdurend verlof? Neem contact met ons op.

© Haaer 2019