fbpx

Wanneer je als werknemer door privéproblemen ineens vrij moet nemen van het werk omdat er zich een calamiteit voor doet, dan kun hiervoor calamiteitenverlof opnemen. Dit kan alleen onder bijzondere omstandigheden of uit een acute noodsituatie. Omdat deze situaties zich nauwelijks voordoen en extreem acuut zijn, dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de werkgever. Vaak loopt je salaris gewoon door, dit kan wel per CAO verschillen. Een werkgever mag een aanvraag calamiteitenverlof niet weigeren. Je dient gelijk aan te geven hoelang je denkt met verlof te zijn/moeten. Wanneer er telefonisch een calamiteitenverlof kortgesloten wordt kan een werkgever wel vragen om aan te tonen waarvoor dit verlof precies nodig was.

Calamiteitenverlof

Wat valt er allemaal onder?

  • Er doet zich een sterfgeval voor in de familie, dit dient een bloedverwant of tweedelijns bloedverwant te zijn.
  • Je kind wordt ziek en dient opgehaald te worden van school.
  • Er springt een waterleiding in uw woning en je dient gelijk een loodgieter te regelen.
  • Als er een wettelijke verplichting alleen onder werktijd uitgevoerd kan worden.
  • Je partner moet bevallen.
  • Je moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd.

Rechten calamiteitenverlof

Het calamiteitenverlof is ingeroepen om noodmaatregelen te nemen en is dus slechts enkele uren, een dagdeel of hooguit een aantal dagen van kracht.  Het calamiteitenverlof kan na één dag over gaan in een kortdurend verlof wanneer de werknemer hiervoor in aanmerking komt.

Elke medewerker heeft recht top calamiteitenverlof. Deze is ook van kracht wanneer de desbetreffende werknemer nog in zijn proeftijd zit of wanneer er sprake is van een tijdelijk contract. De werkgever mag je nooit ontslaan wanneer je door een noodgeval het werk niet kon voortzetten. Mocht je door onvoorziene omstandigheden je werkgever pas kunnen inlichten wanneer je je werk weer oppakt kan hij je ook niet ontslaan.

Kortdurend en langdurend verlof zijn eenvoudig te registreren met de verlofregistratie van Haaer. Vraag vrijblijvend een demo aan om de mogelijkheden te bekijken.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484