fbpx

Hoeveel vakantiedagen heb jij?

Het is wettelijk bepaald dat iedere werknemer recht heeft op vakantiedagen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Op deze manier is bepaald dat de werknemer aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat diegene per week werkt. Werknemers met een 40 urige werkweek hebben recht op minimaal 160 uur vakantie per jaar (4×40=160). Wanneer je dit dus deelt door een reguliere werkdag van 8 uur kom je uit op 20 vrije dagen. Werk je bijvoorbeeld 36 uur per week dan heb je recht op minimaal 18 vakantiedagen per jaar. Je verlofregistratie eenvoudig bijhouden? Maak als medewerker geheel gratis gebruik van de Haaer Applicatie.

Vakantiedagen berekenen
40
20
20 is het wettelijke minimum op basis van 40 uur.

Aantal vakantiedagen

Het berekenen van deze vrije dagen is dus geen hogere wiskunde. Later in dit artikel komt naar voren hoe je eenvoudig je verlofuren berekend. Het is echter wel zo dat veel werkgevers hun werknemers meer vrije dagen geven dan het wettelijke minimum is. Dit noemen we dan bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover staan in je arbeidscontract en eventueel in de CAO. In de tool kun je tevens het aantal bovenwettelijke uren aanpassen.

Aanvraag vakantiedagen

Een vakantieaanvraag dient de werknemer in bij de werkgever. Vaak gebeurt dit nog met vakantiebriefjes maar het komt steeds vaker voor dat bedrijven een verlofapp gebruiken. Vakantiedagen bereken doet de app uit zichzelf en je hebt altijd een actueel inzicht in het aantal vrije dagen. Het tijdstip van de vakantie wordt vastgesteld conform de wensen van de werknemer mits er gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Hiervan is sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zorgt.

De werkgever moet binnen twee weken nadat de werknemer een vakantieaanvraag heeft gedaan een reactie hierop geven. Als de werkgever de eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Vakantiedagen opnemen

Verlofuren berekenen

Het aantal verlofuren bereken je praktisch op dezelfde manier als je je verlofdagen berekend. Wanneer je 30 uur per week werkt doe je dit maal 4. Dan kom je dus uit om 120 vakantie uren per jaar. Via deze som weet je altijd op hoeveel vakantie uren je recht hebt. Ideaal wanneer je een keer iets eerder weg moet van je werk dus.

Ziekte en vrije dagen

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie raakt hij deze dagen niet kwijt, maar worden deze gezien als ziektedagen. De werknemer kan deze verloren dagen alsnog opnemen. Als een werknemer ziek is op het moment dat hij eigenlijk zou moeten werken, dan bouwt hij wettelijk toch gewoon de dagen op.

Vervallen?

Vakantiedagen zijn niet onbeperkt geldig. De werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Deze termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels, deze zijn vaak vijf jaar geldig.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484