Vakantiedagen berekenen

Benieuwd naar het aantal vakantiedagen dat jij als medewerker hebt bij jouw werkgever? Met de onderstaande toon is vakantiedagen berekenen eenvoudig en inzichtelijk.

Vakantiedagen berekenen

Vakantiedagen berekenen
40
20
20 is het wettelijke minimum op basis van 40 uur.

Aantal vakantiedagen

Het is wettelijk bepaald dat iedere werknemer recht heeft op vakantiedagen. Dit wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat de werknemer per week werkt. Op deze manier is bepaald dat de werknemer aanspraak kan maken op vier keer het aantal uren dat diegene per week werkt. Werknemers met een 40 urige werkweek hebben recht op minimaal 160 uur vakantie per jaar (4×40=160). Vakantiedagen berekenen is dus geen hogere wiskunde. Het is echter wel zo dat veel werkgevers hun personeel meer vakantiedagen geeft dan het wettelijke minimum. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Afspraken hierover staan in het arbeidscontract en cao. In de tool kun je tevens het aantal bovenwettelijke uren aanpassen.

vakantiedagen berekenen

Aanvraag vakantiedagen

Een vakantieaanvraag dient de werknemer in bij de werkgever. Vaak gebeurt dit nog met vakantiebriefjes maar het komt steeds vaker voor dat bedrijven een verlofapp gebruiken. Vakantiedagen bereken doet de app uit zichzelf en je hebt altijd een actueel inzicht in het aantal vakantiedagen. Het tijdstip van de vakantie wordt vastgesteld conform de wensen van de werknemer mits er gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Hiervan is sprake wanneer het inwilligen van een verzoek om vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zorgt.

De werkgever moet binnen twee weken nadat de werknemer een vakantieaanvraag heeft gedaan een reactie hierop geven. Als de werkgever de eventuele gewichtige redenen niet binnen die periode schriftelijk aanvoert is de vakantie vastgesteld conform de wensen van de werknemer.

Ziekte in combinatie met vakantiedagen

Als een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie raakt hij deze dagen niet kwijt, maar worden deze gezien als ziektedagen. De werknemer kan deze verloren dagen alsnog opnemen. Als een werknemer ziek is op het moment dat hij eigenlijk zou moeten werken, dan bouwt hij wettelijk toch gewoon vakantiedagen op. Zij hebben namelijk net zoveel recht op vakantiedagen als andere werknemers.

Vervallen vakantiedagen

Vakantiedagen zijn niet onbeperkt geldig. De werknemer moet deze binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Dit termijn geldt niet als een werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels, deze zijn vaak vijf jaar geldig.

© Haaer 2020