Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle extra vakantiedagen die de werknemer worden aangeboden, bovenop de wettelijke vakantiedagen. Wanneer je dus iemand in dienst hebt die fulltime werkt en hij/zij kan 25 dagen vakantie opnemen, zijn dit twintig wettelijke- en vijf bovenwettelijke vakantiedagen. In het contract worden hier duidelijke afspraken over gemaakt.

bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

Het is vastgelegd in de wet dat een werknemer vier keer het aantal contractdagen aan vakantie krijgt. Een werknemer die vijf dagen in de week, veertig uur (fulltime) werkt, heeft dus recht op twintig (vier keer veertig uur) vakantiedagen. In uren komt dat neer op 16 uren doorbetaalde vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen tijdens zwangerschap

Tijdens zwangerschaps- of ziekteverlof bouwen werknemers ook wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen op, tenzij er iets anders vastgelegd staat in het contract of CAO. Dit gaat helaas niet op voor ouderschapsverlof, dit komt omdat deze uren vaak onbetaald zijn. Bij het opnemen van onbetaald verlof bouw je dus geen vakantiedagen op.

Vervallen bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen vervallen pas na 5 jaar, tenzij het in het contract of CAO anders staat weergegeven. In dit geval reken je vijf jaar na het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd. Zijn de bovenwettelijke vakantiedagen in 2019 niet opgenomen? Dan kan hij of zij deze vakantiedagen opnemen tot en met 31 december 2024.

Meer weten over bovenwettelijke- of wettelijke vakantiedagen? Neem dan contact op!

 

© Haaer 2019