fbpx

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle extra vakantiedagen die de werknemer worden aangeboden. Dit natuurlijk bovenop de wettelijke vakantiedagen. Wanneer je dus iemand in dienst hebt die fulltime aan het werk is en hij of zij kan 25 dagen vakantie opnemen, zijn dit twintig wettelijke- en vijf bovenwettelijke vakantiedagen. In het contract worden hier duidelijke afspraken over gemaakt, die niet altijd hetzelfde zijn. Per bedrijf verschilt dit, maar de basis is hetzelfde.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

Het is vastgelegd in de wet dat een werknemer vier keer het aantal contractdagen aan vakantie krijgt. Een werknemer die vijf dagen in de week, veertig uur (fulltime) werkt, heeft dus recht op twintig (vier keer veertig uur) vakantiedagen. In uren komt dat dan neer op 16 uren doorbetaalde vakantie. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen.

Vakantiedagen tijdens zwangerschap

Tijdens zwangerschaps- of ziekteverlof bouwen werknemers ook wettelijke en boven wettelijke vakantiedagen op, tenzij er iets anders vastgelegd staat in het contract of CAO. Er geldt helaas niet hetzelfde voor het ouderschapsverlof. Dit komt omdat deze uren vaak onbetaald zijn. Bij het opnemen van onbetaald verlof bouw je dus geen vakantiedagen op.

Vervallen deze vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen vervallen pas na 5 hele jaren, tenzij dit in het contract of CAO anders staat weergegeven. In dit geval reken je vijf jaar na het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd als de ‘vervaldatum’. Zijn de bovenwettelijke vakantiedagen in 2019 niet opgenomen? Dan kan hij of zij als werknemer deze vakantiedagen nog opnemen tot en met 31 december 2024.

Meer weten over bovenwettelijke- of wettelijke vakantiedagen? Neem dan contact op!

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484