Ouderschapsverlof

Is uw kind jonger dan acht jaar? Dan kunt u ouderschapsverlof opnemen. Het recht op ouderschapsverlof is van toepassing op beide ouders. Hoeveel uur heb je en hoe claim je dat?

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is het verlof die elke ouder die zorgt voor een kind onder de acht jaar, zowel vader als moeder, kan nemen. Met het verlof zou u meer tijd met uw kind moeten doorbrengen. Eén ouder heeft recht op één keer per kind verlof. Het verlof kan ook worden gekozen voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die bij hun ouders wonen.

Bereken het ouderschapsverlof

De duur van het verlof is afhankelijk van het aantal werkuren. U hebt recht op 26 keer de wekelijkse arbeidstijd. Als u bijvoorbeeld vier dagen per week (32 uur) werkt, hebt u recht op 104 dagen (832 uur) verlof. Goed om te weten: om recht te hebben op ouderschapsverlof bij uw werkgever, moet u ten minste een jaar in loondienst zijn. Contracten voor een bepaalde periode kunnen daarom worden opgeteld (bijvoorbeeld een contract van twee keer een half jaar).

Verlof opnemen

Bereken de helft van de “normale” uren om een ​​half jaar te werken. Als je nu 32 uur per week werkt, heb je zestien uur gewerkt voor zes maanden en de resterende 16 uur nemen verlof.
Om het verlof over een periode van meer dan zes maanden te verdelen neemt u meer dagen per week voor fulltime verlof over een kortere periode. Verdeel het verlof in twee of drie delen: elke periode moet dan minstens één maand duren.
Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever hier geen bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld omdat het bedrijf of de organisatie waarin u werkt, wordt beïnvloed door uw verlof. In overleg met de werkgever kunnen andere regelingen voor de interpretatie van verlof worden getroffen. De collectieve overeenkomst kan ook van toepassing zijn op andere voorwaarden, zoals het aanvragen of aanvragen van ouderschapsverlof.

Verschillende werkgevers

Als u voor verschillende werkgevers werkt, heeft u bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Je hoeft deze vakantie niet op hetzelfde moment te nemen. Als u bijvoorbeeld 8 uur werkt voor één werkgever en 16 uur voor de andere werkgever, heeft u recht op 26 x 8 uur voor één werkgever en 26 x 16 uur op verlof voor de andere werkgever.

Verlof partner

Na de geboorte, heeft uw partner recht op het type verlof, dat wordt aangeduid als een driedaags partnerverlof. Je kunt dit verlof nemen binnen vier weken na de bevalling. Uw werkgever kan deze vorm van verlof niet weigeren. Het verlof van deze partner hangt af van het aantal uren ouderschapsverlof waarop u recht hebt.

Salaris tijdens ouderschapsverlof

In principe wordt ouderschapsverlof niet uitbetaald, tenzij in dit verband andere afspraken worden gemaakt. Dat varieert afhankelijk van de werkgever. Sommige werkgevers betalen het salaris (gedeeltelijk) tijdens hun vakantie. Naarmate uw inkomen daalt, komt u mogelijk in aanmerking voor (hogere) toelagen of voordelen. Dit kan de hoeveelheid kinderopvangtoeslag, ziekengeld of huursubsidie ​​wijzigen.

Regel alle soorten verlof in de Verlofapp van Haaer

Ook het ouderschapsverlof is eenvoudig geregeld in de verlofapp van Haaer. Probeer direct de demo uit.

 

© Haaer 2019