fbpx

Wanneer je kind jonger is dan 8 jaar kun je ouderschapsverlof opnemen. Het recht op deze vorm van verlof is van toepassing op beide ouders. Hoeveel uur heb je en hoe claim je dat?

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof zijn vrije dagen die elke ouder de mogelijkheid geeft te zorgen voor hun kind onder de acht jaar, zowel vader als moeder het recht om dit op te nemen. Ouders krijgen hierdoor de mogelijkheid meer tijd met hun kind door te brengen. Eén ouder heeft recht op één keer per kind verlof. Het verlof kan ook worden gekozen voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die bij hun ouders wonen.

Ouderschapsverlof

Bereken het ouderschapsverlof

De duur van het verlof is afhankelijk van het aantal werkuren. Je hebt recht op 26 keer de wekelijkse arbeidstijd. Als je bijvoorbeeld vier dagen per week (32 uur) werkt, hebt u recht op 104 dagen (832 uur) verlof. Deze kun je gedurende het opgroeien van je kind opnemen, tot hij de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Goed om te weten: om recht te hebben op ouderschapsverlof bij je werkgever, moet je ten minste een jaar in loondienst zijn. Contracten voor een bepaalde periode kunnen bij elkaar op worden geteld (bijvoorbeeld een contract van twee keer een half jaar).

Hoe werkt het?

Bereken de helft van de “normale” uren om een ​​half jaar te werken. Als je nu 32 uur per week werkt, heb je zestien uur gewerkt voor zes maanden en de resterende 16 uur nemen verlof.

Om het verlof over een periode van meer dan zes maanden te verdelen neemt je meer dagen per week voor fulltime verlof over een kortere periode. Verdeel het verlof in twee of drie delen: elke periode moet dan minstens één maand duren.

Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever hier geen bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld omdat het bedrijf of de organisatie waarin je werkt, wordt beïnvloed door jouw verlof. In overleg met de werkgever kunnen andere regelingen voor de interpretatie van verlof worden getroffen. De collectieve overeenkomst kan ook van toepassing zijn op andere voorwaarden, zoals het aanvragen of aanvragen van ouderschapsverlof.

Verschillende werkgevers

Als je voor verschillende werkgevers werkt, heeft je bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Je hoeft deze vakantie niet op hetzelfde moment te nemen. Als je bijvoorbeeld 8 uur werkt voor één werkgever en 16 uur voor de andere werkgever, heeft u recht op 26 x 8 uur voor één werkgever en 26 x 16 uur op verlof voor de andere werkgever.

Verlof partner

Na de geboorte, heeft je partner recht op het type verlof, dat wordt aangeduid als een driedaags partnerverlof. Je kunt dit verlof nemen binnen vier weken na de bevalling. Je werkgever mag deze vorm van verlof niet weigeren. Het verlof van deze partner hangt af van het aantal uren ouderschapsverlof waarop je recht hebt.

Salaris tijdens ouderschapsverlof

In principe is ouderschapsverlof onbetaald verlof, tenzij in dit verband andere afspraken worden gemaakt. Dat varieert afhankelijk van de werkgever. Sommige werkgevers betalen het salaris (gedeeltelijk) tijdens hun vakantie. Naarmate jouw inkomen daalt, kom je mogelijk in aanmerking voor (hogere) toelagen of voordelen. Dit kan de hoeveelheid kinderopvangtoeslag, ziekengeld of huursubsidie ​​wijzigen.

Regel alle soorten verlof in de Verlofapp van Haaer

Ook het ouderschapsverlof is eenvoudig geregeld in de verlofapp van Haaer. Probeer direct de demo uit.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484