Soorten verlof

Als werknemer kun je verschillende soorten verlof opnemen. Dat zijn: verlof dat in de wet is geregeld en verlof dat is geregeld in je cao of bijzonder (of buitengewoon) verlof. Hieronder leest u welke soorten verlof er allemaal zijn en hoe u het kunt aanvragen

 

Wettelijk verlof

In de wet arbeid en zorg zijn de volgende verlofregelingen geregeld:

  • Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof: Ieder zwangere vrouw heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Je hebt altijd recht op een totaal van 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag gespreid opgenomen worden.
  • Kraamverlof: Kraamverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd. Je krijgt 2 dagen betaald verlof als je vrouw of partner is bevallen. In dit geval maakt het niet uit of je full- of parttime werkt. Daarna kunnen er nog 3 dagen ouderschapsverlof worden opgenomen. Het kan zijn dat er in jouw cao afwijkende regels staan. Dit kraamverlof moet binnen vier weken na de bevalling worden genomen.
  • Ouderschapsverlof: Ouderschapsverlof houdt in dat je tijdelijk minder werkt om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat je werkt per week. Wettelijk gezien is ouderschapsverlof onbetaald en worden hierover geen vakantiedagen opgebouwd. Dit is afhankelijk van het bedrijf waarbij je werkt.
  • Adoptieverlof en pleegzorgverlof: Als werknemers een adoptiekind of pleegkind in huis nemen hebben ze recht op verlof en een uitkering tijdens looptijd daarvan. Op deze manier kunnen de ouders en het kind aan elkaar wennen. Voorwaardes hierbij zijn dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken of dat het kind bij het adres van de pleegouder staat ingeschreven. De maximale duur van dit verlof ik 4 weken.
  • Zorgverlof: Als iemand een ziek kind, partner of ouder verzorgt of ondersteund als zij hulpbehoevend zijn heb je recht op zorgverlof.
  • Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof: Als er spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden plaatsvinden hebben werknemers het recht op kort verzuimverlof of calamiteitenverlof. Het salaris wordt doorbetaald tijdens dit verlof.

 

In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

 

Bijzonder verlof

Naast wettelijk verlof bestaat er ook bijzonder of buitengewoon verlof. In je cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer je hier recht op heb. Hierin staat ook wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Bijzonder verlof kan aangevraagd worden bij familieomstandigheden of een bijzondere gebeurtenis, zoals een begrafenis van een familielid, jouw huwelijk en jouw ambtsjubileum. Daarnaast zijn er nog andere soorten verlof, namelijk:

  • Sollicitatie: Als je wilt solliciteren moet je vakantieuren opnemen.
  • Dokters- en tandartsbezoek: In de wet is niets opgenomen over verlof voor dokters- en tandartsbezoek. De bedoeling is dat werknemers dit zoveel mogelijk in hun vrije tijd doen. Als dit niet kan buiten werktijd hoeven hier geen verlofuren voor opgenomen te worden.
  • Zwangerschapsonderzoek: Je mag onder werktijd op zwangerschapscontole. Hiervoor hoeven geen vakantieuren opgenomen te worden en wordt het loon tijdens het onderzoek en de reistijd daarvoor doorbetaald.
  • Calamiteitenverlof: Bij het overlijden van een direct familielid heb je recht op calamiteitenverlof om meteen de nodige zaken te regelen.

 

Onbetaald verlof

Er kan onbetaald buitengewoon verlof opgenomen worden als je een lange reis wilt maken of een studie wilt doen. Daarnaast krijg je volgens de wet geen salaris tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof. In de cao of arbeidsovereenkomst kan dit ander geregeld zijn.

© Haaer 2019