fbpx

Onbetaald verlof wordt in Nederland steeds populairder. Werknemers nemen een sabbatical of nemen zorgverlof. In dit artikel lees je de regelgeving rond onbetaald verlof en de aandachtspunten voor werkgevers.

Onbetaald verlof

Wat is onbetaald verlof?

Onbetaald verlof is wanneer een werknemer niet werkt en daarom geen loon ontvangt. Medewerkers gebruiken deze verlofvorm bijvoorbeeld om meer tijd te besteden aan het opvoeden van hun kinderen of zorg voor een lange tijd voor een ziek familielid. Anderen nemen het op als ze een tijdje willen wegblijven. Bijvoorbeeld om te ontspannen, te studeren of voor een lange reis.

Voor ondernemers

Als ondernemer krijg je met verschillende soorten verlof te maken krijgen. Je werknemers hebben bijvoorbeeld het recht om verschillende regelingen te treffen voor betaald verlof. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke vakantiedagen of zwangerschapsverlof. Naast deze betaalde vormen zijn er ook dus verschillende vormen van onbetaalde verlofdagen waar je mee te maken krijgt.

Juridisch recht

De WAZO voorziet in twee soorten onbetaald verlof waar werknemers wettelijk recht op hebben, namelijk ouderschapsverlof en zorgverlof. Als een medewerker hierom vraagt, moet je het in principe eens zijn. Een weigering is alleen toegestaan ​​als je kunt aantonen dat er dwingende zakelijke belangen zijn die de werknemer verplichten om op de werkplek te blijven.

De wet bepaalt dat een werknemer die zijn of haar recht op ouderschapsverlof of langdurig verlof uitoefent, geen salaris ontvangt. Soms zijn er afspraken in de arbeidsovereenkomst of een verplichte collectieve overeenkomst over de salarisbetaling. Controleer altijd welke overeenkomsten van toepassing zijn binnen je bedrijf.

De andere vormen van onbetaald verlof

Er zijn geen andere wettelijke voor vormen van onbetaalde verlofdagen dan de boven genoemde. Als een werknemer bijvoorbeeld de wereld rond wil reizen of een sabbatical wilt, hoef je hem niet te vrij te geven. De enige uitzondering kan zijn dat de collectieve overeenkomst voor de branche andere afspraken bevat over het recht op onbetaalde vakantie.

Wanneer je medewerker een goede reden heeft moet je altijd serieus overwegen zijn onbetaald verlofaanvraag goed te keuren. Als je na afweging van de voor- en nadelen besluit je medewerker niet vrij te geven, motiveer de beslissing dan met een duidelijke en begrijpelijke motivatie. Dit helpt om de relatie tussen de twee op het goede spoor te houden.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484