Onbetaald verlof

Onbetaald verlof wordt in Nederland steeds populairder. Werknemers nemen een sabbatical of nemen zorgverlof. In dit artikel lees je de regelgeving rond onbetaald verlof en ook aandachtspunten voor werkgevers.

Als ondernemer kunt u met verschillende verlofvormen te maken krijgen. Uw werknemers hebben bijvoorbeeld het recht om verschillende regelingen te treffen voor betaald verlof. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke vakantieverlof of zwangerschapsverlof . Naast deze betaalde verlofvormen zijn er ook verschillende vormen van onbetaald verlof.

Onbetaald verlof: wat is het?

Onbetaald verlof is wanneer een werknemer niet werkt en daarom geen loon ontvangt. Medewerkers gebruiken deze verlofvorm bijvoorbeeld om meer tijd te besteden aan het opvoeden van hun kinderen of zorg voor een lange tijd voor een ziek familielid. Anderen nemen onbetaald verlof als ze een tijdje willen wegblijven. Bijvoorbeeld om te ontspannen, te studeren of voor een lange reis.

Juridisch recht op onbetaald verlof

De WAZO voorziet in twee soorten onbetaald verlof waar werknemers wettelijk recht op hebben, namelijk ouderschapsverlof en zorgverlof. Als een medewerker hierom vraagt, moet u het in principe eens zijn. Een weigering is alleen toegestaan ​​als u kunt aantonen dat er dwingende zakelijke belangen zijn die de werknemer verplichten om op de werkplek te blijven.

De wet bepaalt dat een werknemer die zijn of haar recht op ouderschapsverlof of langdurig verlof uitoefent, geen salaris ontvangt. Soms zijn er afspraken in de arbeidsovereenkomst of een verplichte collectieve overeenkomst over de salarisbetaling. Controleer altijd welke overeenkomsten van toepassing zijn in uw bedrijf.

De andere vormen van onbetaald verlof

Er zijn geen andere wettelijke voor vormen van onbetaald verlof dan de hierboven genoemde. Als een werknemer bijvoorbeeld de wereld rond wil reizen of een sabbatical wilt, hoeft u hem niet te vrij te geven. De enige uitzondering kan zijn dat de collectieve overeenkomst voor uw branche andere afspraken bevat over het recht op onbetaald verlof.

Als u een goede werkgever bent, moet u altijd serieus overwegen om onbetaald verlof aan te vragen. Als u na afweging van de voor- en nadelen besluit uw medewerker niet vrij te geven, motiveer uw beslissing dan met een duidelijke en begrijpelijke motivatie. Dit helpt om de relatie tussen de twee op het goede spoor te houden.

© Haaer 2019