fbpx

Vandaag vieren wij de Dag van de Culturele Diversiteit. UNESCO blies deze dag na de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2002 het leven in. De organisatie zet zich jaarlijks in voor bewustwording van de noodzaak en waarde van culturele diversiteit. Vandaag staan we stil bij diversiteit in het algemeen, en welke voordelen het met zich meebrengt op de werkvloer. 

Wanneer je een woordenboek openklapt om de term op te zoeken, vind je bij ‘diversiteit’ de sleutelwoorden verscheidenheid en variatie. “Het verschijnsel dat er ergens mensen zijn met verschillende etnische of culturele achtergronden” – Van Dale. 

Er kan op werkgebied veel uit een divers team worden gehaald. Een werkvloer met diversiteit geeft bijvoorbeeld en goede weerspiegeling van de maatschappij. Doordat ieder een eigen denkwijze en manier van werken heeft, wordt binnen organisaties snel een sterk collectief gevormd. Dit ontstaat door verschillen in geslacht, scholing, leeftijd en cultuur. Dit zijn al een paar hoofdredenen waarom diversiteit binnen een organisatie aangemoedigd zou moeten worden. Welke vruchten werpt diversiteit op de werkvloer nog meer af? Vitam stelde in 2019 een lijst met belangrijke voordelen op. 

Diversiteit stimuleert persoonlijke groei

Door mensen te leren kennen uit verschillende culturen, worden leefwerelden verruimt. Vooroordelen worden daardoor ontkracht, en nieuwe denkbeelden komen daarvoor in de plaats. Verschillende personeelsleden ervaren daardoor een positief effect op persoonlijke groei. 

Diversiteit zorgt voor een beter imago

Tegenwoordig ligt er een groot belang bij de juiste weerspiegeling van de samenleving. Ook door organisaties. Diversiteit op de werkvloer kan daardoor zorgen voor een beter imago van de organisatie, omdat bewust rekening wordt gehouden met die juiste weerspiegeling. Al is dit op gebied van leeftijd, cultuur, scholing of geslacht. Hoe meer diversiteit, hoe beter voor het imago. 

Diversiteit bevordert creativiteit

Diversiteit bevordert het creatieve vermogen van medewerkers doordat met verschillende invalshoeken naar een oplossing op een probleem toe wordt gewerkt. Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat diverse teams beter presteerden dan homogene teams.

Diversiteit trekt nieuw talent aan

Verschillende branches kampen momenteel met de resultaten van de verkrapte arbeidsmarkt. Diversiteit kan zorgen voor het aantrekken van nieuwe werkzoekenden, doordat een organisatie een stuk toegankelijker is voor talent afkomstig uit verschillende groepen. 

Diversiteit brengt iedereen op de hoogte

Doordat een divers team bekend is met verschillende delen van de maatschappij, blijft een organisatie goed op de hoogte van relevante gebeurtenissen. Organisaties kunnen op deze manier sneller en gemakkelijker inspelen op veranderingen binnen deze delen.

Diversiteit zorgt voor het delen van ervaring en kennis

Door diverse leeftijden op de werkvloer te hebben, wordt opgedane kennis tussen individuen gedeeld. Jarenlange ervaring uit de praktijk is tenslotte leerzamer dan de meeste informatie die uit boeken te halen valt. Mensen uit een jongere leeftijdscategorie kunnen op hun beurt kennis over recente (technologische) ontwikkelingen met oudere collega’s delen. Op deze manier deelt iedereen elkaar een stukje kennis. Dit kan natuurlijk ook op het gebied van cultuur zijn.

Diversiteit resulteert tot een grotere omzet

Het beter presterende personeel, de bevorderde creativiteit, de bredere blik op het werkterrein en het juist imago ten opzichte van concurrenten zorgen logischerwijs voor verbeterde werkomstandigheden waar het bedrijf in excelleert. Kortom: meer omzet!

Al met al kunnen we concluderen dat diversiteit onwijs veel mogelijkheden biedt. De wereld wordt een stukje kleiner door de toenemende globalisering en de komst van het internet, maar ook door andere ontwikkelingen binnen de samenleving. Tijd om als collectief op de werkvloer van de voordelen te genieten! Want als iedereen zijn eigen, diverse krachten ter tafel brengt, zorgt dit altijd voor waardevolle en effectieve samenwerking. 

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484