fbpx

Wanneer je ontslagen wordt roept dit waarschijnlijk veel vragen bij je op. Je zult daarom niet snel denken aan je vakantiedagen. Toch kan het erg nuttig zijn om te weten wat er met je vakantiedagen gebeurt wanneer je wordt ontslagen. Wat zegt de wet over jouw opgebouwde vakantiedagen en waar heb je nog meer recht op?

Vakantie-uren, hoe zat het ook alweer?

Iedereen die werkt heeft recht op vakantie én dus vakantie-uren. Het aantal vakantiedagen dat je opbouwt heeft te maken met het aantal uur dat je wekelijks werkt. Werk je bijvoorbeeld full-time, à 40 uur per week, dan bouw je 160 vakantie-uren per jaar op. Dit komt dus neer op 20 vakantie dagen per jaar. Je hebt recht op 4 keer zoveel vakantie uren als je per week werkt. Aantal uren per week die werkt * aantal weken per maand = aantal vrije uren.

(40*4 = 160 / 8 = 20 vakantie dagen)
(32*4 = 128 / 8 = 16 vakantie dagen)

Veel werknemers hebben recht op meer vakantiedagen, dit is vastgelegd in de cao of de arbeidsovereenkomst. Dit worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Bekijk daarom je cao of raadpleeg de personeelsadministratie. Zij kunnen je hier meer over vertellen.

Ontslag & vakantie dagen

Wanneer je ontslagen wordt en je nog vakantie dagen hebt openstaan, heb je het recht om deze uitbetaald te krijgen. Een werkgever kan dus niet van je vragen om deze alsnog op te nemen. Je kan er zelf wel voor kiezen om deze alsnog (deels) op te nemen. Wanneer het voor het bedrijf een risico vormt wanneer je al je vrije dagen opneemt. Dan is het wettelijk niet toegestaan om deze allemaal op te nemen. In dat geval zul je deze dagen moeten blijven doorwerken werken en zullen de overige vakantiedagen aan je uitbetaald worden.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Zoals eerder besproken komt het regelmatig voor dat je ook nog recht hebt op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze dagen dienen ook volledig aan je uitbetaald te worden. Hetzelfde geldt voor het opgebouwde vakantiegeld.

Verlofregistratie app van Haaer

Met de verlofregistratie applicatie van Haaer is er nooit meer onduidelijkheid over het aantal vakantiedagen dat een medewerker heeft opgebouwd. Breng overzicht in het aantal verlofdagen dat een medewerker heeft opgebouwd en stap af van onoverzichtelijke excelsheets. Probeer het nu voor een maand lang gratis uit!

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484