fbpx

We springen allemaal een gat in de lucht! Na maanden thuiswerken mogen we mondjesmaat weer naar kantoor toe. Rijksoverheid geeft aan dat er per 26-06 weer op kantoor gewerkt mag worden mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Heel fijn voor iedereen die al maanden (of langer) thuis werkt maar hoe richt je je kantoor nou zo efficiënt mogelijk in om dit überhaupt mogelijk te maken?

Werken op kantoor anno 2021

Het klinkt heel eenvoudig om werkplekken dusdanig in te richten dat er op 1,5 meter afstand gewerkt kan worden. Er dienen wel een aantal voorzorgsmaatregelingen genomen te worden om dit mogelijk te maken. Neem de volgende stappen daarom in acht;

 • Het aanpassen van werkplekken.
 • De bezetting op kantoor en kantine/ eetruimte reguleren.
 • Duidelijke regels opstellen.
 • Inplannen/ het maken van een werkschema.
 • Voorzie de ruimtes van voldoende hygiënische middelen.

Het aanpassen van werkplekken

Om prettig te kunnen werken op kantoor is het belangrijk om een aantal aanpassingen te doen aan je werkplek. Natuurlijk zorg je er ten alle tijde voor dat je 1,5 kan houden van je collega’s maar het doen van de nodige voorzorgsmaatregelen is zeker een vereiste. Daarom is het verstandig om als werknemer (of eigenlijk ondernemer) er voor te zorgen dat er minimaal wordt voldaan aan een nieuwe kantoorindeling;

 • Plaats stickers op de werkvloer voor de meest ideale looproute.
 • Plaats spatschermen tussen bureaus in.
 • Plaats posters om men eraan te herinneren dat de werknemers afstand dienen te houden.
 • Plaats posters of bordjes in kantine, wc en koffieruimte met de juiste instructies.

Bezetting op kantoor en kantine/ eetruimte reguleren

De nieuwe maatregelen zorgen er ook voor dat er gewerkt dient te worden met de juiste planning. Helaas zal niet iedereen tegelijkertijd naar kantoor kunnen, er zullen dus werkschema’s gemaakt moeten worden. Om besmetting tegen te gaan dient er ten alle tijden 1,5 meter gehouden te worden. Doordat er minder mensen tegelijkertijd naar kantoor komen zal deze maatregel beter nagestreefd kunnen worden. Daarnaast zal het voor de meeste mensen geen straf zijn om kantoor af te wisselen met thuiswerken.

Duidelijke regels opstellen

Helaas zal het voor grote firma’s nodig zijn om regels of gedragsregels op te stellen. Wanneer er na enige tijd weer op kantoor wordt gewerkt zal dit snel weer ‘normaal’ worden. De 1,5 meter afstand maatregel zal daarom ook snel vergeten worden. Dit komt niet omdat men zich er niet aan wilt houden maar omdat het werken in een grotere groep snel weer zal wennen. Om Corona top of mind te houden zal het daarom helpen om een aantal gedragsregels op te stellen. Hang de basisregels op de meest logische plekken op en hang er (indien dit nodig is) consequenties aan vast wanneer men zich niet aan de regels houdt.

Inplannen/ het maken van een werkschema

De beste manier om Corona buiten de deur te houden is om niet tegelijkertijd naar kantoor te komen. Er zal dus een werkschema gemaakt moeten worden. Hierbij kan er gerouleerd worden met de bezetting en zullen niet al de medewerkers tegelijkertijd op kantoor zitten. Vaak wordt dit gedaan op basis van het personeelsbestand.

 • Hoeveel uur werkt een medewerker per week of maand?
 • Welke functies hebben de medewerkers?
 • Hoeveel personen werken er op elke afdeling binnen de organisatie?
 • Wanneer hebben de medewerkers vakantie?
 • Is er sprake van bijvoorbeeld ouderschapsverlof?

Indien de bovenstaande helder en overzichtelijk zijn vastgesteld kan er eenvoudig een werkschema gemaakt worden. Waarbij een deel van het personeel op kantoor werkt en de andere personeelsleden vanuit huis. Wekelijks of dagelijks kan er afgewisseld worden in dit werkschema. Maak vooraf duidelijke afspraken over onderling ruilen van de diensten.

 • Aan wie moet het personeel dit doorgeven wanneer ze willen ruilen?
 • Wanneer kan men ruilen?
 • Hoe wordt dit intern gecommuniceerd?

Voor wie geen zin heeft om weer naar kantoor te gaan kan alvast zijn/haar wettelijke vrije dagen van 2022 checken. Iets om naar uit te kijken!

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484