fbpx

Wil je weten hoeveel vakantiedagen je hebt? Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Het wettelijk aantal dagen waar je recht op hebt, de bovenwettelijke dagen die je werkgever aanbiedt en de eerder opgebouwde dagen die je wellicht nog over hebt. Je hebt wettelijk recht op een aantal vakantiedagen. Het wettelijk aantal dagen wordt bepaald op basis van het aantal uren dat je per week werkt. Als werknemer heb je elk jaar recht op vier keer het aantal uren dat je per week werkt.

Vakantiedagen

In veel gevallen krijg je van je werkgever ook nog bovenwettelijke vakantiedagen. De afspraken die voor jou gelden kun je terugvinden in je arbeidscontract en cao. Daarnaast is het mogelijk dat je nog een aantal uren hebt overgehouden van voorgaande jaren. Wettelijke verlofdagen mag je namelijk nog gebruiken in de 6 maanden na het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. Voor bovenwettelijke dagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Altijd inzicht in je vakantiedagen

Het is één van de grootste ergernissen op de werkvloer; het vragen aan je baas of werkgever hoeveel vakantiedagen je al hebt opgebouwd. Voornamelijk wanneer je flexibel werkt of onlangs geswitcht bent van werkgever kan dit vervelend zijn. Als flexwerker is het belangrijk dat je ontzettend nauwkeurig je uren bijhoudt om je vakantiedagen te kunnen uitrekenen. Speciaal om deze reden heeft Haaer een verlofregistratie applicatie ontwikkelt. De Haaer applicatie is geheel gratis te gebruiken voor werknemers. Hierdoor heb je altijd inzicht in je opgebouwde verlofdagen / vakantiedagen. In de App kan je verlofregistratie bijhouden en je urenregistratie in kaart brengen. Daarnaast kan je eenvoudig je vakantiedagen opnemen en je baas hier per mail een overzicht van sturen.

Recht op vakantiedagen

In Nederland heeft iedereen die werkt recht op vakantiedagen. Het maakt niet uit of je een tijdelijk of vast contract hebt. Of je nu fulltime, parttime of flexibel werkt, iedereen heeft recht op verlofdagen. Wel is het afhankelijk van je aantal uren en werkgever hoeveel dagen je krijgt. Zoals eerder benoemd heb je per jaar recht op vier keer het aantal uren dat je per week werkt. Bovenop deze dagen ontvang je van je werkgever vaak extra dagen. Het is per werkgever verschillend hoe dit geregeld is. Je kan vooraf een vakantiesaldo krijgen van je werkgever maar ook achteraf. Het kan ook zo zijn dat een werkgever je vakantieuren direct uitbetaald. Dit komt geregeld voor bij een 0 urencontract. Uiteraard kun je gewoon vrij vragen bij je werkgever maar dit is onbetaald verlof.

Hoeveel vakantiedagen per jaar?

Wanneer je een vast contract met een vast aantal uren hebt krijg je de vakantie uren vaak vooraf bijgeschreven. De vakantiedagen kun je gedurende het jaar inzetten. Heb je een flexibel contract, dan bouw je de vakantie uren vaak per gewerkt uur op. Je werkgever kan dit namelijk niet vooraf bepalen wanneer je onregelmatig werkt.

Achteraf opbouwen komt overigens ook voor bij vaste contracten. In overleg met je werkgever kun je zonder opgebouwde uren vakantiedagen opnemen maar je saldo komt dan wel in de min te staan. Mocht je de organisatie tussentijds verlaten dan moet je de min-uren zeer waarschijnlijk terugbetalen. In de praktijk kan dit scenario ook voorkomen als je vakantiedagen vooraf berekend worden. Wanner je bijvoorbeeld in het eerste half jaar veel vakantie opneemt maar je later in het jaar sluit de organisatie te verlaten.

Vakantiedagen per jaar uitrekenen
Een jaar telt 365 dagen (uitzondering van het schrikkeljaar, in dat geval telt een jaar 366 dagen)

Aantal vakantiedagen bij 40 uur

Het aantal vakantiedagen bij 40 uur wordt door veel werkgevers als maatstaaf gebruikt. Een werknemer ontvangt minimaal 20 vakantiedagen per jaar wanneer hij 40 uur per week werkt. Dit wordt als volgt berekend, 40 uur per week x 4 (wettelijk) = 160 uur per jaar : 8 uur per dag = 20 dagen. Uit een vacature van Coolblue blijkt dat je daar 25 vakantiedagen per jaar krijgt, op basis van een 40-urige werkweek. Je ontvangt dus 5 dagen bovenop het wettelijk minimumaantal. Dit komt neer op 40 extra uren en een totaal van 200 vakantie uren per jaar. Hoeveel extra dagen jij per jaar ontvangt kun je terugvinden in je cao of arbeidscontract.

Aantal vakantiedagen bij 32 uur

Het aantal vakantiedagen bij 32 uur bereken je op dezelfde manier. Wanneer je 32 uur per week werkt ontvang je 16 vakantiedagen per jaar, wat neer komt op 128 vakantie uren. De berekening is gelijk aan die van 40 uur, namelijk 32 uur per week maal vier. Bij de bovenwettelijke uren werkt het net even anders. Uit het voorbeeld van Coolblue blijkt dat je bij dat je bij hun 40 bovenwettelijke uren (5 dagen) ontvangt bij een 40-urige werkweek. Om dit door te berekenen naar 32 uur deel je het aantal bovenwettelijke uren door 40 maal 32. Je wilt namelijk het aantal vakantie uren bij 32 uur weten. In het voorbeeld komt dit neer op 32 bovenwettelijke uren, wat resulteert in 4 extra dagen. In dit geval is er sprake van 150 vakantie uren of 20 vakantiedagen per jaar. Je kunt ook onze tool gebruik om zelf je vakantiedagen te berekenen.

Aantal vakantie uren per jaar

Bij organisaties wordt niet altijd gesproken over vakantiedagen, er kan ook gewerkt worden in termen van aantal vakantie uren. Door het aantal dagen te vermenigvuldigen met acht kom je op het aantal uren uit. Wanneer je het aantal uren deelt met acht kom je op het aantal dagen uit. Ingewikkelder dan dit wordt het niet wanneer je acht uur op een dag werkt. Als dit wel zo is moet je acht vervangen door het aantal uren op een dag.

Percentage per uur

Het kan ook zijn dat je organisatie met een percentage werkt per uur. In dat geval bouw je per gewerkte uur vakantie op. Een organisatie kan bijvoorbeeld bepalen dat een werknemer %0,08 vakantie per uur opbouwt. Dit zou neer komen op 3,2 vakantie uren wanneer je 40 uren gewerkt hebt. Dit gebeurt vaak wanneer organisaties met flexibele contracten werken, de vakantie uren zijn dan met een percentage eenvoudiger te berekenen.

Vakantiedagen zelf bijhouden

Wil je exact weten op hoeveel dagen je recht hebt, dan kun je het beste je werkgever raadplegen. Je vakantiedagen zelf bijhouden en voortaan altijd bij de hand hebben? Dat kan met de verlofapp van Haaer. Probeer de app nu gratis uit.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484