fbpx

Vakantie uren of vakantiedagen uitbetalen kan financieel aantrekkelijk zijn. Het is mogelijk om je vakantiedagen mee te nemen naar het volgende jaar. Je kunt er wellicht ook voor kiezen om de overgebleven uren uit te laten betalen. Wanneer je bij je werkgever vertrekt heb je vaak geen andere keus. In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren. De regels zijn complex, dit is wat je moet weten.

Vakantiedagen uitbetalen

Vakantiedagen uitbetalen niet altijd mogelijk

Alleen bovenwettelijke vakantiedagen komen in aanmerking voor uitbetaling. Volgens de wet heeft een werknemer elk jaar recht op viermaal het aantal dagen dat diegene per week werkt. Dit zijn wettelijke vakantiedagen. Deze vervallen na 6 maanden in het nieuwe jaar. Deze dagen kun je alleen gebruiken om vakantie mee op te nemen. Bovenop deze dagen hebben werknemers in de meeste gevallen ook recht op bovenwettelijke vakantiedagen. Extra vakantie uren die vastgesteld zijn in je cao of arbeidsovereenkomst. Je hebt de mogelijkheid om deze mee te nemen naar volgend jaar. Bij veel werkgevers is het ook mogelijk deze vakantiedagen te laten uitbetalen.

Vakantiedagen uit laten betalen

De mogelijkheid bestaat dat je verlofdagen vervallen. Bovenwettelijke dagen zijn langer geldig dan wettelijke. Als er niks over is afgesproken in je cao of arbeidsovereenkomst zijn deze 5 jaar geldig. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat deze dagen maximaal één of twee jaar meegenomen mogen worden. Soms is het zelfs zo dat de bovenwettelijke dagen helemaal niet mogen worden gebruikt in een volgend kalenderjaar. In dit geval is het vaak mogelijk je vakantiedagen uit te laten betalen. Vakantiedagen uitbetalen is echter niet verplicht voor je werkgever. De afspraken die hierover gemaakt zijn kun je terugvinden in je cao of arbeidsovereenkomst.

Vakantiedagen uitbetalen bij ontslag

Er is een uitzondering op de regel dat vakantiedagen niet verplicht uitbetaald hoeven te worden. Ongeacht van de reden is een werkgever verplicht vakantiedagen uit te betalen bij ontslag. In dat geval is de werkgever verplicht je wettelijke en bovenwettelijke saldo af te betalen.

Belasting over het uitbetalen van vakantie uren

Op de uitbetaling van vakantiedagen wordt een ander tarief gehanteerd door de Belastingdienst. Dit tarief wordt onder andere toegepast bij een dertiende maand, vakantiegeld, bonussen en dus ook het uitbetalen van vakantiedagen. Hoeveel er exact wordt ingehouden is afhankelijk van je salaris. Wanneer je vakantiedagen opneemt ontvang je regulier salaris, hier wordt geen extra belasting op ingehouden. Dit geldt voor zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantie uren. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om je vrije dagen op te maken. Je ontvangt dan gewoon salaris en krijgt extra vrij tijd. Wil je precies weten welke regels voor jou gelden? Neem dan contact op met je werkgever of raadpleeg je cao of arbeidsovereenkomst.

Vakantiedagen bijhouden

Om inzicht te krijgen in je vakantie uren en misverstanden te voorkomen is het verstandig je dagen zelf bij te houden. Je verlofregistratie en uren bijhouden kan met de app van Haaer. Met de gratis app hou je eenvoudig bij hoeveel uren je hebt en kun je een vakantie aanvraag doen bij je leidinggevende. Voor werknemers is Haaer volledig, vrijblijvend en gratis te gebruiken.

HaaeR © 2024
Haaer is ingeschreven bij de KVK te Amsterdam nr. 89563484